הסדרת המעמד בישראל

כשזה מגיע להסדרת מעמד בישראל, ובכלל זה קבלת אזרחות - ישראל היא מדינה משונה.
מצד אחד ישראל בהחלט קולטת הגירה ומעודדת אותה – אנחנו קוראים לזה עלייה או במילים אחרות, ישראל מעודדת הגירה של יהודים ובעלי זיקה ליהדות.

עבור יהודים קיים בישראל מסלול קל ומהיר במסגרת חוק השבות.
עבור מי שאינו זכאי לקבל אזרחות ישראלית על פי חוק השבות מדובר במשימה פתלתלה ופעמים רבות כמעט בלתי אפשרית.
למרות זאת, קיימות סיטואציות הומניטריות ואחרות שמאפשרות התאזרחות או לפחות קבלת מעמד של תושב קבע. חלקן מפורטות בחוק האזרחות של ישראל, וגם שר הפנים נהנה משיקול דעת מסוים.
כמובן שגם קיימים מצבים בהם ניתן להתאזרח, וחוק האזרחות מונה רשימת תנאים בהם על המועמד לעמוד.

סקירה קצרה של העילות העיקריות לקבלת מעמד קבע או אזרחות בישראל.

ההמלצה שלי היא:
להסתייע בעורך דין אשר בקי בנושא, בכל ניסיון לקבלת מעמד קבע של מי שאינו זכאי על פי חוק השבות או ניסיון לקבלת אזרחות על פי חוק האזרחות.

עילות נפוצות לקבלת מעמד קבע או אזרחות בישראל:
• מתוקף נישואין:
בן או בת זוג זרים הנישאים לאזרח ישראלי זכאים לקבל אזרחות מתוקף הנישואים. כדאי לשים לב שלא מדובר בהליך אוטומטי והוא עשוי לקחת זמן, ובמהלכו הרשויות יבררו את טיב הקשר והחיים המשותפים (לוודא שלא מדובר ב'נישואים פיקטיביים). חשוב לציין שבעקבות תיקון לחוק האזרחות זכות זו נשללת מאזרחי מדינות אויב, והם אינם יכולים להתאזרח (או לקבל אשרת שהייה בישראל) למרות שנישאו לאזרח ישראלי. תקנה זו מערימה קשיים רבים בעיקר אצל ערביי ישראל שרבים מהם באים בקשרי נישואים עם ערביי השטחים שמתוקף החוק מנועים להישאר בישראל. גם במקרה של ידועים בציבור או של נישואים חד-מיניים שלא מוכרים בישראל עלולים להתעורר קשיים בקבלת האזרחות או התר לקבלת מעמד של תושב קבע.

• הורה של אזרח ישראלי:
לעיתים יש סיטואציה בה הורה של אזרח ישראלי אינו זכאי לקבל אזרחות ישראלית מתוקף חוק השבות. ועדיין, כאשר מדובר בהורה מבוגר שצריך להיסמך על הבן, החוק מאפשר במקרים כאלה לקבל מעמד קבע. גם פה לא מדובר בכלל גורף וכל בקשה נבחנת בפרטנות, ופעמים רבות אף בדווקנות.

• ילדים של בן או בת זוג:
לאהבה אין מדינה. קורה שאזרחים ישראלים מתאהבים באזרחים זרים ולפעמים הם מביאים עמם ילדים מפרק קודם בחיים. כמו במקרה של ההורים המבוגרים, כל מקרה ייבחן לגופו וישנם משתנים מסוימים שצריך לקחת בחשבון ובראשם הסכמת ההורה השני של הילד.

• פליטים או מבקשי מקלט:
קבלת מעמד פליט מקנה זכויות של מעמד קבע ומאפשרת לאחר תקופה להתחיל מסלול התאזרחות. בפועל, קשה מאוד לקבל מעמד של פליט בישראל, והבחינה תמיד תהיה פרטנית. ראוי לציין כי רק בקשות מעטות בנסיבות מיוחדות יאושרו.

• התאזרחות מכוח סעיף 5 לחוק האזרחות - סעיף 5 לחוק האזרחות קובע כי אדם ששוהה בישראל 3 שנים מתוקף אשרת שהייה כחוק, למד את השפה ומוכן לוותר על אזרחותו הקודמת יכול לקבל אזרחות בהחלטת שר הפנים. גם פה מדובר במסלול התאזרחות הרלוונטי במקרים חריגים וכרוך בהליך בירוקרטי ארוך.

כמובן שקיימים הרבה מאוד מצבים בהם התהליך לקבלת מעמד קבע או אזרחות מסתיים בסירוב על ידי הרשות או אז יש לפנות לערכאות המשפטיות.